Du thuyền Starlight

Du thuyền Starlight

- 12 Đánh giá

 • -31%

  Du thuyền Starlight 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31STA01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 64

  From: US$ 129

  You save: US$ 56

  Giá gốc
  US$ 185
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 56
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 129

 • -31%

  Du thuyền Starlight 3 ngày 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Vung Ha Beach - vi-Thien Canh Son Cave - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31STA02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 75

  From: US$ 226

  You save: US$ 97

  Giá gốc
  US$ 323
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 97
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 226